Primer zadnje stvari, ki gre lahko narobe, ko si lačen!